Viden, udvikling og samvær
4000 RoskildeVælg område

Forberedende VoksenUndervisning, FVU

Hvad er FVU

Forberedende VoksenUndervisning, FVU – er et tilbud til dig, der af forskellige årsager ønsker at forbedre dine færdigheder i dansk og matematik.

Du kan bl.a. bruge FVU i dit arbejde, dit studie eller din erhvervsuddannelse.

Hvis du ikke har 9. klasse og ønsker at komme videre med uddannelse, kan FVU også være noget for dig.

Forudsætninger

FVU er for alle over 18 år, der ønsker at forbedre deres læse- og/eller matematikfærdigheder, digitale evner samt engelsk i skrift og tale.

Pris

Det er gratis at deltage i undervisningen.
Hvis du bliver undervist i arbejdstiden, kan din arbejdsgiver søge Statens VoksenUdannelsesstøtte, SVU, for den tid du bruger i undervisning.

FVU består af fem fag

FVU-Start for tosprogede kursister, der har brug for at udvide deres ordforråd og øve sig i at tale og forstå dansk. Efter et forløb på FVU-start, kan man fortsætte på FVU-dansk og FVU-matematik.

FVU-start består af et trin.

FVU-dansk har fokus på læsning, stavning og skrivning.

FVU-dansk består af fire trin

FVU-matematik har fokus på talforståelse, regning og basale matematiske begreber. 

FVU-matematik består af to trin.

FVU-digital har fokus på grundlæggende viden om digitale værktøjer, organisering, strukturering og håndtering af data, informationssøgning, digital kommunikation, IT hjælpemidler og sikkerhed, privatliv og persondata.

FVU-digital består af tre trin.

FVU-engelsk har fokus på opbygning af et elementært mundtligt engelsk sprog for medarbejdere uden forhåndskendskab. Udvikling af medarbejdernes grundlæggende færdigheder i engelsk i relation til deres job. Jobrettet engelsk samtale og engelsk sprogbrug/skriftlig engelsk.

FVU-engelsk består af fire trin.

Trintest

Der er mulighed for at gå til trintest fire gange om året.

I fagene dansk og matematik kan der afsluttes med en trinprøve svarende til 9. klasses afgangsprøve og er adgangsgivende til erhvervsuddannelser.

I faget digital er der mulighed for afsluttende prøve efter trin 3.

I faget engelsk er der mulighed for afsluttende prøve efter trin 4.

AOF Roskilde tilbyder følgende hold

FVU-start tirsdag &torsdag kl. 12.00 - 15.55 
FVU-dansk tirsdag & onsdag kl. 9.00 - 15.00, 
FVU-dansk mandag & onsdag kl. 8.00 - 11.55, 
FVU-matematik mandag & torsdag kl. 9.00 - 15.00 og
FVU-matematik fredag kl. 9.00 - 12.55

FVU-digital oprettes ved tilstrækkeligt antal tilmeldinger og
FVU-engelsk oprettes ved tilstrækkeligt antal tilmeldinger.

Næste FVU-digitalhold: Start den 23-11 til den 4-12, man-, ons- og fredag kl. 8:30-13.30

Du laver først en test, der viser hvilken type undervisning der passer til dig.

Uanset om det FVU, ordblindeundervisning eller specialundervisning kan vi hjælpe dig i gang med undervisning med det samme.

Fakta-ark

Læs mere om indhold og målgruppe på fakta-arkene

Vi glæder os til at se dig!

AOF Specialhøjskolen


Tilmelding til FVU- og/eller OBU-test

Før du kan deltage på et FVU-hold, skal du igennem en test der viser hvilket trin du skal deltage på. Vi afvikler FVU-test hver mandag.

For at kunne deltage i OBU-undervisning, skal du ligeledes have foretaget en test.

ONLINEBOOKING

Er du blevet testet inden for de seneste 12 måneder, skal du ikke tilmelde dig via online- booking. Kontakt os i stedet på 4635 3438 og hør nærmere ...

Samtykkeerklæring