Viden, udvikling og samvær
4000 RoskildeVælg område

Specialhøjskolen

'For at behandle alle ens, er vi nødt til at behandle alle forskelligt'
 

AOF tilbyder individuel undervisning tilrettelagt for dig! Vi tager udgangspunkt i netop din situation - det du kan, og det du gerne vil.

Et tilbud til voksne med særlige sproglige, kognitive eller sociale forudsætninger, som gerne vil videre i uddannelse eller job. Er du ordblind, har du svært ved at lære, eller problemer med opmærksomhed, hukommelse eller koncentration? Trives du bedst i en mindre gruppe, og lærer du bedst i trygge rammer? Så kan Specialhøjskolen være noget for dig. Du skal være fyldt 15 år, og have opfyldt din undervisningspligt. I særlige tilfælde kan dog gives dispensation.

Bestil tid til FVU-test eller test om ordblindhed!

AOF Specialhøjskolen
Kildegården 5B, 2.

4000 Roskilde

4635 3438
sph(@)aof-roskilde.dk

Undervisning for ordblinde

Vi tilbyder visitation, udredning og undervisning af ordblinde. Visitation til ordblindeundervisningen foregår hos os, og består af en samtale og en IT-baseret test, som tager ca. en halv time. Hvis det viser sig at du er ordblind, laver vi aftale om en nærmere udredning af dine vanskeligheder. Herefter kan vi vejlede dig om dine muligheder for undervisning, også hvis det viser sig, at du ikke er ordblind. Hvis du er berettiget til undervisning, finder vi i løbet af kort tid en plads til dig på et af vores hold.

FVU læsning og matematik

AOF Roskilde tilbyder FVU læsning tirsdage og onsdage, og FVU matematik mandage og torsdage, alle dage fra 9.00 – 15.00. Du laver først en test, der viser hvilken type undervisning der passer til dig. Uanset om det FVU, ordblindeundervisning eller specialundervisning kan vi hjælpe dig i gang med undervisning med det samme.

9. og 10. skoleår

Er du gået i stå i grundskolen? Faldet ud? Holdt op med at komme? Har du vanskeligt ved at følge med fagligt, eller føler du ikke at du passer ind blandt de andre?

Har du afsluttet grundskolens 9. år, men ønsker dig et år mere til at få den faglige sikkerhed, overblikket og modenheden til at starte studie?

På Specialhøjskolen får du mulighed for at starte på en frisk. Du kan opnå samme faglige niveau i dansk, matematik og engelsk som i grundskolen, samtidig med at du får et nyt fællesskab med andre unge. Vores individuelle undervisning på små hold giver dig mulighed for at komme tilbage på det faglige spor på din måde, i dit tempo, med dine forudsætninger.

Undervejs kan vi hjælpe dig med at komme i erhvervspraktik og i brobygningsforløb på andre skoler og uddannelser. Vi kan sammen undersøge, hvilke fag og prøver der giver det de bedste muligheder for at komme videre med det, du gerne vil.

Når dit forløb er ved at være slut, hjælper vi dig gerne med at søge videre på andre skoler og uddannelser, og vi støtter dig i at tage relevante prøver og eksamener.

Kontakt os for en indledende samtale, eller blot mere information.

Faglige udredninger

Vi tilbyder afdækninger i dansk, matematik og engelsk, hvor der er tvivl om det faglige niveau. Afdækningerne kan indgå som en del af et undervisningsforløb, eller tilkøbes som særskilt ydelse.

Særlig vejledningsindsats

Vi tilbyder i særlige tilfælde en ekstra vejledningsindsats, der hvor individuelle forhold gør det svært at starte i skole igen, eller hvor en særlig kontakt mellem bagland og/eller familie kan støtte under opstart, eller i en overgangsfase. Den særlige indsats kan bestå i fx besøg i hjemmet, sms/opkald om morgenen, ugentlige samtaler om skole, uddannelse og trivsel generelt, bisidning i undervisningen m.m., efter aftale.

Åben studievejledning

I studievejledningen kan du høre mere om vores undervisningstilbud, og få råd og vejledning om skole og uddannelse i netop din situation. Vi har stor erfaring med at vejlede unge og voksne med særlige forudsætninger, fx ordblindhed, dårlige skoleerfaringer eller mangelfuld skolegang, angst, borderline, forskellige diagnoser i autismespektret og meget mere. Hvis du ønsker at booke en samtale kan du gøre det hos vejleder Rikkemaria Ulrik Kirkegaard på 2234 0372.

Prøveforløb

Hvis du overvejer at starte på Specialhøjskolen, og er i tvivl om det er noget for dig, tilbyder vi et prøveforløb i samarbejde med din sagsbehandler. Prøveforløbets omfang og længde aftales individuelt. Hvis du efter prøveforløbet ikke ønsker at starte, skal der ikke betales for forløbet.

Pris og sted

Prisen er afhængig af undervisningsbehov, timetal, bopæl og tilknytning til arbejdsmarkedet.
Undervisningen foregår, med enkelte undtagelser, på Kildegården 5, 2. 4000 Roskilde
Kontakt os på 4635 3438 eller sph@aof-roskilde.dk

Praktiske oplysninger

Der er undervisning mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 8.10-15.35, onsdag 09.50 - 15.35, og du kan vælge fra 2 til 30 timer om ugen. Ordblindeundervisningen foregår også torsdag eftermiddag.

Alle hold oprettes under forudsætning af, at der er tilstrækkeligt antal tilmeldinger. 

Dansk for øvede

Danskundervisningen er inddelt i niveauer med stigende krav til dig. Med udgangspunkt i dit niveau, dine ønsker og behov, indplaceres du på et passende trin. Ønsker du at tage 9. eller 10. klasses eksamen, kan vi gøre dig parat til at deltage på eksamensholdene.

Dansk eksamen

Dette hold er for dig, der inden for et skoleår kan opnå et niveau svarende til 9. eller 10. klasse, eller som har taget eksamen, og nu har brug for at få finpudset din faglige kunnen, inden du går videre på en uddannelse. Du kan eventuelt afslutte med AVU eksamen niveau G eller D. Undervisningen er individuel, og tilpasset dine behov.

Matematik for øvede

Matematikundervisningen er inddelt i niveauer med stigende krav til dig. Med udgangspunkt i dit niveau, dine ønsker og behov, indplaceres du på et passende trin. Ønsker du at tage 9. eller 10. klasses eksamen, kan vi gøre dig parat til at deltage på eksamensholdene.

Matematik eksamen

Dette hold er for dig, der inden for et skoleår kan opnå et niveau svarende til 9. eller 10. klasse, eller som har taget eksamen, og nu har brug for at få finpudset din faglige kunnen, inden du går videre på en uddannelse. Du kan eventuelt afslutte med AVU eksamen niveau G eller D. Undervisningen er individuel, og tilpasset dine behov.

Skak

Undersøgelser har vist, at skoleskak har en effekt, både hvad angår generel indstilling til dét at lære noget og dét at disciplinere sig til en vis grad, når man skal koncentrere sig, når man står over for en arbejdsopgave. I matematik, inden for naturfag og også inden for faglig læsning kan man se, at det har en positiv effekt at deltage i skoleskak. Skakspillets komplicerede regler og krav til strategi og opfindsomhed kan stimulere den intellektuelle udvikling. Vi træner at holde fokus, koncentration og i at tænke fremad. Vi laver øvelser i at analysere, modellere og kombinere, og tager selvfølgelig en venskabelig dyst mod hinanden.

Engelsk for øvede

Engelskundervisningen er inddelt i niveauer med stigende krav til dig. Med udgangspunkt i dit niveau, dine ønsker og behov, indplaceres du på et passende trin. Ønsker du at tage 9. eller 10. klasses eksamen, kan vi gøre dig parat til at deltage på eksamensholdene.

Engelsk eksamen

Dette hold er for dig, der inden for et skoleår kan opnå et niveau svarende til 9. eller 10. klasse, eller som har taget eksamen, og nu har brug for at få finpudset din faglige kunnen, inden du går videre på en uddannelse. Du kan eventuelt afslutte med AVU eksamen niveau G eller D. Undervisningen er individuel, og tilpasset dine behov.

Kommunikation

På vores kommunikationshold kan du blive bedre til at kommunikere, og til at håndtere dit samvær med andre mennesker. Undervisningen foregår i et trygt, anerkendende og respektfuldt miljø, og tilrettelægges så du føler dig mødt og forstået. Vi hjælper hinanden ved at give og få feedback fra de andre deltagere. Formålet med undervisningen er at finde frem til dine ressourcer, støtte at du får optimale muligheder for faglig læring, sociale kompetencer, tillid og tryghed, samt at belyse dine faglige og sociale udfordringer.

Det kreative værksted

Kom og vær med, når vi prøver os frem med forskellige stoftyper, flotte farvesammensætninger, nye måder at pynte på og meget mere. Som nybegynder får du mulighed for at lære symaskinen at kende og anden grundlæggende viden, og som øvet kan du fortsætte med at afprøve de forskellige muligheder, faget giver. Vi syr hatte, puder, tehætter, børnetøj – eller hvad du har lyst til.

Det faglige værksted

– dansk, matematik og engelsk
I det faglige værksted kan du afprøve din kunnen i grundfagene, og i dit eget tempo vænne dig til miljøet og undervisningen. Det faglige værksted kan være for dig, der har brug for færre faglige krav og mere mulighed for at lære os at kende, og det kan være en mulighed for os til at få indblik i, hvilke hold du evt. ville kunne rykke over til, når du er klar. 

ADL – Almen Daglig Livsførelse

Bliv klogere på økonomi, indkøb, budgetter, kost, familieliv m.m. I ADL kan du blive bedre til at få hverdagen til at hænge sammen. Vi taler om, hvilke udfordringer vi hver især har. ADL kan være en hjælp for dig, som bor alene og synes, det kan være uoverskueligt, eller måske for dig, som overvejer at flytte hjemmefra, og gerne vil have hjælp til at komme godt i gang.

Naturfag

I naturfag får du en grundlæggende viden inden for biologi, fysik, kemi og naturgeografi, på en måde der gør dig bedre i stand til at forstå og forholde dig til menneskers samspil med naturen, og verden omkring os. Det kan fx handle om krop, ernæring, fordøjelse, jorden og solsystemet, hvordan man bruger et kort eller en globus, vejr og klima, enkle kemiske reaktioner, energi og fotosyntese. Hvis du fx ønsker at tage naturvidenskab G eller D på VUC, men er usikker på om du har den basale viden i orden, kan dette fag bruges som studiestøtte undervejs, eller som forberedelse inden.

IT rygsæk

Har du en IT-rygsæk, og er du tvivl om, hvordan du bruger den optimalt, hjemme eller på arbejdet, kan du lære det hos os. Vi kan også hjælpe dig med at finde ud af, om du er berettiget til en IT-rygsæk, og evt. ansøge om én. I særlige tilfælde kan vi komme ud på din arbejdsplads, og hjælpe dig i gang med at bruge rygsækken til dine daglige opgaver.

Kommunikation

Kommunikation handler om at udvikle din personlige og sociale kompetence. Gennem individuelle opgaver og udveksling af erfaringer med andre unge kan du blive klogere på, hvor du har dine ressourcer. Du kan lære mere om dig selv, den måde du ser verden på, og hvordan du kan udvikle dig, hvis der er områder i livet, du ønsker at blive endnu bedre til.