Viden, udvikling og samvær
4000 RoskildeVælg område

Specialhøjskolen

Et tilbud til voksne med særlige sproglige, kognitive eller sociale forudsætninger, som gerne vil videre i uddannelse eller job. Er du ordblind, har du svært ved at lære, eller problemer med opmærksomhed, hukommelse eller koncentration? Trives du bedst i en mindre gruppe, og lærer du bedst i trygge rammer? Så kan Specialhøjskolen være noget for dig. Du skal være fyldt 15 år, og have opfyldt din undervisningspligt. I særlige tilfælde kan dog gives dispensation.

AOF Specialhøjskolen består af

Peter Munch Jørgensen, daglig leder

Undervisere og vejledere

Anne KleinOBU-test og -dansk
Flemming Klausenmatematik og vejledning
Grethe Askgaard: FVU-test, -start, -dansk og -matematik
Gitte Madsen: OBU-dansk, dansk, FVU-dansk og vejledning
Lonni N. Moesby: FVU-test og -digital
Louise Thomassen: matematik, FVU-matematik og vejledning
Rikkemaria Kirkegaard: dansk, kommunikation, enesamtaler og vejledning
Simon McCourt: engelsk og vejledning
Stine Aagaard: dansk, FVU-dansk og vejledning

AOF Specialhøjskolen
Kildegården 5B, 2.
4000 Roskilde

4635 3438
sph(@)aof-roskilde.dk

På AOF Specialhøjskolen er der løbende optag, og de enkelte forløb kan evt. kombineres. Ugentligt timetal og fagrække planlægges individuelt, og et forløb kan f.eks. være en del af den unges uddannelsesplan, forberedelse til at deltage i FGU, en STU eller en del af en EGU. Alle undervisere har stor erfaring med specialundervisning, og samlet har vi en stor viden om angst, ASF og anden psykisk sårbarhed.

Dansk, matematik, engelsk, kommunikation og sy-værksted

Den unge visiteres til Specialhøjskolen via PPR eller sagsbehandler. Herefter inviteres– gerne sammen med forældre, kontaktperson o. lign. til en indledende samtale, hvor der tales om skolen, fagene samt eventuelle personlige og sociale udfordringer, der skal tages hensyn til. Samtalen afsluttes med en rundvisning på skolen, hvor den unge kan hilse på andre kursister og undervisere. Fagrækken er p.t. dansk, matematik, engelsk, kommunikation og sy-værksted.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt alt efter, hvor kursisten er fagligt og personligt. Undervisningen foregår på små hold med max. 7 deltagere. Der er mulighed for at deltage i AVU-eksamen niveau G og D svarende til grundskolens 9. og 10. klasse. Dette forgår i samarbejde med VUC. Der afholdes eksamen sommer og vinter. Dog skal det nævnes, at tilmelding til eksamen slutter henholdsvis start februar og start oktober.

Der er også mulighed for at arrangere praktikforløb.

Det helt særlige ved et forløb hos os er, at den unge får tilknyttet en personlig vejleder, der støtter den unge i opstart og under forløbet. Gennem forløbet afholder vejleder trivselssamtaler med den unge. Det kan være dagligt, ugentligt eller efter behov, og det aftales individuelt. Vejleder kan også støtte med daglig kontakt i forhold til fremmøde.

Ved afslutning deltager vejleder i møder m.m. med henblik på en god overlevering af den unge til f.eks. ungdomsuddannelse, praktikforløb eller lign.

ForberedendeVoksenUndervisning, FVU

Dansk, trin 1-4, og FVU-matematik, trin 1-2

Den unge kommer via sagsbehandler til FVU–test hos os. Herefter trinplaceres den unge og tilbydes undervisning, som afsluttes med en trinprøve. Der afholdes trinprøver 4 gange årligt. Den unge kan højst deltage på samme trin 2 gange.

Undervisningen foregår på hold med 12 -15 deltagere. Der gælder særlige regler for optagelse af unge under 25 år.

Et FVU-forløb består udelukkende af undervisning, hvorfor deltagerne på disse hold ikke tilknyttes en personlig vejleder.

Bestil tid til FVU-test på onlinebooq

Ordblindeundervisning, OBU

Dansk

Forløb indledes med en vurdering af, om den unge er i målgruppe, og om det er relevant at teste for ordblindhed. Det kan anbefales, at kontakte underviser herom. Der gælder særlige regler for optagelse af unge under 25 år.

Herefter testes den unge med DTO-testen. Er der ordblindhed, testes den unge yderligere med forskellige læse- og stavetests. Herefter kan den unge visiteres til og tilbydes ordblindeundervisning, i første omgang i et forløb på 80 lektioner á 45 min varighed. Hvis det ved slutningen vurderes, at den unge har haft et væsentligt fagligt udbytte, fortsat er motiveret og kan få et fagligt udbytte af nyt forløb, kan der visiteres til dette.

OBU–forløb tilbyder ikke personlig vejledning af den unge.

Bestil tid til OBU-test på onlinebooq

Enesamtaler

Disse kan tilkøbes til et forløb. Pris aftales individuelt.

For indledende samtale eller spørgsmål kontakt Stine Aagaard 4635 3438 eller 2234 0398

 

9. og 10. skoleår

Er du gået i stå i grundskolen? Faldet ud? Holdt op med at komme? Har du vanskeligt ved at følge med fagligt, eller føler du ikke at du passer ind blandt de andre?

Har du afsluttet grundskolens 9. år, men ønsker dig et år mere til at få den faglige sikkerhed, overblikket og modenheden til at starte studie?

På Specialhøjskolen får du mulighed for at starte på en frisk. Du kan opnå samme faglige niveau i dansk, matematik og engelsk som i grundskolen, samtidig med at du får et nyt fællesskab med andre unge. Vores individuelle undervisning på små hold giver dig mulighed for at komme tilbage på det faglige spor på din måde, i dit tempo, med dine forudsætninger.

Undervejs kan vi hjælpe dig med at komme i erhvervspraktik og i brobygningsforløb på andre skoler og uddannelser. Vi kan sammen undersøge, hvilke fag og prøver der giver det de bedste muligheder for at komme videre med det, du gerne vil.

Når dit forløb er ved at være slut, hjælper vi dig gerne med at søge videre på andre skoler og uddannelser, og vi støtter dig i at tage relevante prøver og eksamener.

Kontakt os for en indledende samtale, eller blot mere information.

Faglige udredninger

Vi tilbyder afdækninger i dansk, matematik og engelsk, hvor der er tvivl om det faglige niveau. Afdækningerne kan indgå som en del af et undervisningsforløb, eller tilkøbes som særskilt ydelse.

Særlig vejledningsindsats

Vi tilbyder i særlige tilfælde en ekstra vejledningsindsats, der hvor individuelle forhold gør det svært at starte i skole igen, eller hvor en særlig kontakt mellem bagland og/eller familie kan støtte under opstart, eller i en overgangsfase. Den særlige indsats kan bestå i fx besøg i hjemmet, sms/opkald om morgenen, ugentlige samtaler om skole, uddannelse og trivsel generelt, bisidning i undervisningen m.m., efter aftale.

Åben studievejledning

I studievejledningen kan du høre mere om vores undervisningstilbud, og få råd og vejledning om skole og uddannelse i netop din situation. Vi har stor erfaring med at vejlede unge og voksne med særlige forudsætninger, fx ordblindhed, dårlige skoleerfaringer eller mangelfuld skolegang, angst, borderline, forskellige diagnoser i autismespektret og meget mere. Hvis du ønsker at booke en samtale kan du gøre det hos vejleder Rikkemaria Ulrik Kirkegaard på 2234 0372.

Prøveforløb

Hvis du overvejer at starte på Specialhøjskolen, og er i tvivl om det er noget for dig, tilbyder vi et prøveforløb i samarbejde med din sagsbehandler. Prøveforløbets omfang og længde aftales individuelt. Hvis du efter prøveforløbet ikke ønsker at starte, skal der ikke betales for forløbet.

IT rygsæk

Har du en IT-rygsæk, og er du tvivl om, hvordan du bruger den optimalt, hjemme eller på arbejdet, kan du lære det hos os. Vi kan også hjælpe dig med at finde ud af, om du er berettiget til en IT-rygsæk, og evt. ansøge om én. I særlige tilfælde kan vi komme ud på din arbejdsplads, og hjælpe dig i gang med at bruge rygsækken til dine daglige opgaver.

Pris og sted

Prisen er afhængig af undervisningsbehov, timetal, bopæl og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Undervisningen foregår, med enkelte undtagelser, på Kildegården 5, 2. 4000 Roskilde
Kontakt os på 4635 3438 eller sph@aof-roskilde.dk

Praktiske oplysninger

Der er undervisning mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 8.10-15.35, onsdag 09.50 - 15.35, og du kan vælge fra 2 til 30 timer om ugen. Ordblindeundervisningen foregår også torsdag eftermiddag.

Alle hold oprettes under forudsætning af, at der er tilstrækkeligt antal tilmeldinger. 

________________________

Beskrivelse af de enkelte fag

Dansk

Danskundervisningen er inddelt i niveauer med stigende krav til dig. Med udgangspunkt i dit niveau, dine ønsker og behov, indplaceres du på et passende trin. Ønsker du at tage 9. eller 10. klasses eksamen, kan vi gøre dig parat til at deltage på eksamensholdene.

Dansk eksamen

Dette hold er for dig, der inden for et skoleår kan opnå et niveau svarende til 9. eller 10. klasse, eller som har taget eksamen, og nu har brug for at få finpudset din faglige kunnen, inden du går videre på en uddannelse. Du kan eventuelt afslutte med AVU eksamen niveau G eller D. Undervisningen er individuel, og tilpasset dine behov.

Matematik

Matematikundervisningen er inddelt i niveauer med stigende krav til dig. Med udgangspunkt i dit niveau, dine ønsker og behov, indplaceres du på et passende trin. Ønsker du at tage 9. eller 10. klasses eksamen, kan vi gøre dig parat til at deltage på eksamensholdene.

Matematik eksamen

Dette hold er for dig, der inden for et skoleår kan opnå et niveau svarende til 9. eller 10. klasse, eller som har taget eksamen, og nu har brug for at få finpudset din faglige kunnen, inden du går videre på en uddannelse. Du kan eventuelt afslutte med AVU eksamen niveau G eller D. Undervisningen er individuel, og tilpasset dine behov.

Engelsk

Engelskundervisningen er inddelt i niveauer med stigende krav til dig. Med udgangspunkt i dit niveau, dine ønsker og behov, indplaceres du på et passende trin. Ønsker du at tage 9. eller 10. klasses eksamen, kan vi gøre dig parat til at deltage på eksamensholdene.

Engelsk eksamen

Dette hold er for dig, der inden for et skoleår kan opnå et niveau svarende til 9. eller 10. klasse, eller som har taget eksamen, og nu har brug for at få finpudset din faglige kunnen, inden du går videre på en uddannelse. Du kan eventuelt afslutte med AVU eksamen niveau G eller D. Undervisningen er individuel, og tilpasset dine behov.

Kommunikation

På vores kommunikationshold kan du blive bedre til at kommunikere, og til at håndtere dit samvær med andre mennesker. Undervisningen foregår i et trygt, anerkendende og respektfuldt miljø, og tilrettelægges så du føler dig mødt og forstået. Vi hjælper hinanden ved at give og få feedback fra de andre deltagere. Formålet med undervisningen er at finde frem til dine ressourcer, støtte at du får optimale muligheder for faglig læring, sociale kompetencer, tillid og tryghed, samt at belyse dine faglige og sociale udfordringer.

Sy-værksted

Kom og vær med, når vi prøver os frem med forskellige stoftyper, flotte farvesammensætninger, nye måder at pynte på og meget mere. Som nybegynder får du mulighed for at lære symaskinen at kende og anden grundlæggende viden, og som øvet kan du fortsætte med at afprøve de forskellige muligheder, faget giver. Vi syr hatte, puder, tehætter, børnetøj – eller hvad du har lyst til.