Viden, udvikling og samvær
4000 RoskildeVælg område

Specialhøjskolen

'For at behandle alle ens, er vi nødt til at behandle alle forskelligt'

AOF tilbyder individuel undervisning tilrettelagt for dig! Vi tager udgangspunkt i netop din situation - det du kan, og det du gerne vil.

Læs mere om undervisningen på Specialhøjskolen

Åben studievejledning på Specialhøjskolen

Bestil tid til FVU-test eller test om ordblindhed!

Samtykkeerklæring

AOF Specialhøjskolen
Kildegården 5B, 2.
4000 Roskilde 

4635 3438
sph(@)aof-roskilde.dk

Specialhøjskolen drives som en selvstændig enhed under AOF’s undervisningstilbud i Roskilde. Specialhøjskolen tilbyder særlige undervisningsforløb til børn, unge og voksne med forskellige faglige og sociale vanskeligheder. Vores tilbud til børn er beskrevet i en specialbrochure. Specialhøjskolen tilbyder individuel undervisning på små hold i trygge og rolige omgivelser. Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i hver enkelt kursists ressourcer og udviklingsmuligheder.

Skolens engagerede lærere er forpligtet til at være i konstant faglig og social udvikling, der sikrer en høj faglighed og en grundig viden om samfundets krav til og muligheder for den enkelte borger.
Specialhøjskolens lærere virker således også som vejledere for skolens kursister mht. såvel uddannelsesmæssige som den enkeltes personlige forhold. Undervisningen på Specialhøjskolen er tilrettelagt med start på et introforløb efterfulgt af en individuel planlagt kursusrække. 

Den indledende samtale

Alle nye kursister indbydes til en indledende samtale, hvor vi afklarer og aftaler det videre forløb.

Introforløb

I introforløbet vil kursisten blive testet med henblik på at afdække eventuelle vanskeligheder samt kursistens faglige niveau.

Ud fra testresultater mv. indplaceres kursisten på et eller flere hold.

Der udarbejdes skema samt undervisningsplaner, som modsvarer kursistens ønsker og behov.

Den enkelte kursist får tildelt en personlig vejleder, som vil følge kursisten under hele dennes forløb på Specialhøjskolen.

Der følges løbende op med vejledningssamtaler samt statusudtalelser efter behov.

I Introforløbet påbegyndes et undervisningsforløb, der introducerer den kommende undervisning. Bl.a. vil der indgå et obligatorisk IT-introforløb, hvor man bl.a. lærer de generelle brugsregler for skolens udstyr at kende. Der introduceres til skolens programpakker samt evetuelt brug af egen PC på skolens netværk.

Læs mere om undervisningen på Specialhøjskolen


Ring på 4635 3438, skriv til os eller kom forbi på Kildegården 5B, 2., 4000 Roskilde. 

Vi glæder os til at se dig!


AOF Specialhøjskolen